Proč a jak využívat lis na PET lahve?

Plastové láhve ve kterých byla ještě před chvíli minerální voda, nebo jiný nápoj se po vypytí stávají rázem nepotřebnými a svým objemem zabírají zbytečně velký prostor v odpadkovém koši, který se tak musí často vynášet což je pro vás jistě nepohodlné. Tím, že se původní pet lahev dostane do kontejneru na recyklovaný odpad, musí se i tento kontejner častěji vyvážet, což znamená více plynů v ovzduší. Řešením tohoto problému je důsledné slisování, pomocí důsledné deformace například lisem na pet lahve je možno docílit podstatné úspory.

Ruční lisování PET láhve je možné také, ale je náročné a nekomfortní. S rostoucími nároky na ekologii a životní úroveň proto lis na pet lahve ECOPRESS nachází uplatnění ve stále širší oblasti běžného života, školách, domácnostech, firmách, u nápojových automatů atd..

Použití lisu na pet lahve je snadné: 1. Uvolníte víčko PET láhve tak, aby mohl při lisování vzduch z láhve volně unikat. Hrdlo láhve zasunete do otvoru v horní části lisu na pet lahve a zatlačíte spodní část láhve dovnitř lisu. 2. Plynulým lehkým pohybem páky dolů lisujte láhev mezi čelistmi lisu. Pokud láhev klade nepřiměřený odpor zkontrolujte ještě jednou, jestli je víčko láhve dostatečně povolené. 3. Láhev lisujte tahem páky až do spodní polohy. 4. Před uvolněním páky, dotáhněte co nejpevněji víčko tak, aby se do láhve nedostal zpět vzduch. Plastová láhev tak zůstane již ve slisovaném stavu a můžete jí pohodlně vyhodit.